• Ansuda

    อันสุดา

    การแนะนำถังเก็บของเหลวแช่แข็งขนาดเล็ก Ansuda Ansuda เป็นอุปกรณ์ก๊าซขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่รวมเข้ากับฐานคงที่และถังเก็บของเหลวสำหรับการแช่แข็งอะเดียแบติกแบบสุญญากาศหลายชั้นแบบสุญญากาศสูงและติดตั้งระบบเติมของเหลวด้วยความเย็นและระบบการระเหยด้วยแรงดันในตัว หมวดหมู่: Ansuda, ถังเก็บขนาดเล็กในปัจจุบันถังเก็บของเหลวแช่แข็งขนาดเล็กของ Ansuda เป็นโหมดการจ่ายก๊าซแบบใหม่ที่ง่ายและสะดวกซึ่งแทนที่ถังเหล็กและ Dewars ได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายใน ...